…we simply make it count!

Modificări ale Codului Fiscal – Impozit pe profit – Implicații pentru contribuabili care în anul 2016 au avut obligații de plată în contul impozitului pe profit

Prin modificările aduse Legii 227/2015 privind Codul fiscal a fost restrâns numărul contribuabililor care plătesc impozit pe profit, prin excluderea persoanelor juridice care au realizat venituri  sub 500.000 euro anual.  Astfel, cu data de 1 februarie 2017 sunt obligați să achite acest tip de impozit  persoanele juridice care în anul  2016 au avut  venituri totale mai mari de 2.270.550 lei , respectiv 500.000 euro calculați la cursul BNR din 31 decembrie 2016. Această este modificare indirectă a Titlului II- Impozitul pe profit adusă prin   schimbarea art.47 lit.c de la Titlul IV –Impozitul pe venitul microîntreprinderilor  cu consecințe imediate în ceea ce privește obligațiile declarative. Cursul oficial la data de 31 decembrie 2016 este de 4,5411 lei/euro.

Astfel, este important de precizat că plafonul de referință de 500.000 euro/2.270.550 lei nu este similar cu cifra de afaceri, ci  se calculează prin însumarea integralității veniturilor realizate la data de 31 decembrie  inclusiv diferența favorabilă de curs valutar din anul fiscal   din care se scad veniturile din conturile de producție, de imobilizări, de subvenții,provizioane, etc. așa cum sunt prevăzute la art.53 din Codul Fiscal.

Raportat strict la luna decembrie 2016 și la modificările care intră în vigoare cu data de 1 februarie 2017 și/sau 1 ianuarie 2017, în funcție de modificările aduse legislației fiscale  în funcție de  valoarea plafonului la data de 31 decembrie 2017 se identifică următoarele situații:

Valoarea totală a veniturilor este mai mare de 2.270.550 lei, respectiv 500.000 euro calculată la data de 31 decembrie 2016

Regula generală , pentru această categorie de contribuabili nu sunt consecințe directe derivate din modificarea Codului Fiscal prin O.U.G.3/2017 sub aspectul obligațiilor declarative. Acești contribuabili, persoane juridice sunt obligați la plata impozitului pe profit în condițiile prevăzute la Titlul II –Impozit pe profit din Codul Fiscal și își mențin aceleași obligații în ceea ce privește declarațiile fiscale:

  • Declarația 101- privind impozitul pe profit până pe data de 25 martie 2017
  • Declarații 100 – privind obligațiile de plată trimestriale în contul impozitului pe profit în datele de 25 aprilie 2017, 25 iulie 2017, 25 octombrie 2017

Până pe data de 30 ianuarie 2017 contribuabili  pot opta pentru plăți anticipate trimestriale în contul impozitului pe profit sens în care se va depune declarația 012. Opțiunea este obligatorie pentru cel puțin doi ani fiscali consecutivi.

Regula specială, ca urmare a intrării în vigoare la 1 ianuarie 2017 a Legii 170/2016,  contribuabili care au o cifra de afaceri mai mare de 500.000 de euro  la data de 31 decembrie 2016  si care intra sub incidența Titlului II – Impozit pe profit și care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor” sunt obligați la plata impozitului specific pentru anul 2017 în conformitate cu art.1  Legea 170/2016. Astfel, până pe data de 31 martie 2017 va trebui depusă declarația 010 prin care comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual în conformitate cu art. 11 alin.1 din Legea 170/2016 .

Valoarea totală a veniturilor cuprinsă  între 454.110 lei  și  2.270.550  lei, respectiv intre 100.000 euro și 500.000  euro calculați la data de 31 decembrie 2016

Intervalul de delimitare pentru analiză  îl reprezintă plafonul reglementat în Legea 227/2016  privind Codul Fiscal  valabil până la 31 decembrie 2016  și cel modificat  prin O.U.G. 3/2017

Regula generală pentru această categorie de contribuabili care în anul 2016 au fost obligați la plata impozitului pe profit, este că începând cu data de 1 februarie 2017 sunt obligați la plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor și au următoarele obligații declarative:

  • Depunerea declarației 010 prin care se comunică organului fiscal competent aplicarea sistemului de impunere pe venitul microîntreprinderilor până pe data de 25 februarie 2017 în conformitate cu prevederile art.48 alin.7 din Legea 227/2015
  • Depunerea declarației 101- Privind impozitul pe profit pentru luna ianuarie 2017, până la data de 25 februarie 2017.
  • Depunerea declarațiilor 100 pentru impozitul pe venitul microintreprinderilor începând cu anul 2017 la termenele din 25 aprilie 2017, 25 iulie 2017, 25 octombrie 2017 și 25 ianuarie 2018

Este foarte posibil ca în perioada următoare termenul de depunere al Declarație 101 pentru luna ianuarie 2017  să fie rectificat și aliniat la termenul de depunere al declarației de impozit pe profit  pentru anul 2016, respectiv 25 martie 2017.

Prin excepție, ca urmare a intrării în vigoare la 1 ianuarie 2017 a Legii 170/2016,  contribuabili care au o cifra de afaceri mai mică de 500.000 de euro  la data de 31 decembrie 2016 dar mai mare de 100.000 euro   și care la data de 1 ianuarie 2017  intra sub incidența Titlului II – Impozit pe profit și care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor” sunt obligați la plata impozitului specific pentru luna ianuarie 2017 și începând cu luna februarie 2017 vor avea obligații de plată privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.  Obligațiile declarative sunt următoarele:

  • Depunerea declarației 010 prin care comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual până pentru perioada 01.01.2017-31.01.2017, până data de 31 martie 2017 în conformitate cu art. 11 alin.1 din Legea 170/2016
  • Depunerea declarației 010 prin care se comunică organului fiscal competent aplicarea sistemului de impunere pe venitul microîntreprinderilor până pe data de 25 februarie 2017 în conformitate cu prevederile art.48 alin.7 din Legea 227/2015
  • Depunerea declarației 100 pentru impozitul specific , cel mai probabil la termenul din data de 25 iulie 2017 pentru luna ianuarie 2017

Valoarea totală a veniturilor este mai mică de 454.110 lei , respectiv sub valoarea de  100.000 euro calculată  la data de 31.12.2016

  Regula  pentru această categorie de contribuabili care în anul 2016 au fost obligați la plata impozitului pe profit pe baza datelor din anul 2015 și care la finele anului nu mai îndeplinesc condiția de plafon raportată la 100.000 euro, este că începând cu data de 1 ianuarie 2017 sunt obligați la plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor și au următoarele obligații declarative:

  • Depunerea declarației 010 prin care se comunică organului fiscal competent aplicarea sistemului de impunere pe venitul microîntreprinderilor până pe data de 31 martie 2017 în conformitate cu prevederile art.55 alin.2 din Legea 227/2015
  • Depunerea declarației 101- Privind impozitul pe profit pentru luna ianuarie 2017, până la data de 25 februarie 2017.

Diferit de modificările aduse Codului Fiscal prin O.U.G.3/20017  și implicațiile în ceea ce privește restrângerea contribuabililor care plătesc impozit pe profit, anterior prin O.U.G.84/2016 a fost introdusă excepția prin care  societățile care sunt obligate la plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor să poată opta pentru impozit pe profit dacă valoarea capitalului social este de cel puțin 45.000 lei.În concluzie, acele societăți care la 31 decembrie 2016  au venituri mai mici de 500.000 euro, respectiv sub 2.270.550 lei și regimul de impozitare de microîntreprindere reglementat la Titlul IV din Codul Fiscal este dezavantajos  va putea opta pentru impozit pe profit dacă valoarea capitalului social este de cel puțin 45.000 lei.

Notă în ceea ce privește impozitul specific:

Este foarte probabil ca la Legea 170/2016 privind impozitul specific  să apară modificări cu implicații în ceea ce privește obligațiile declarative. Este necesară o modificare deoarece unele prevederile sau anumite situații sunt insuficient reglementate: perioada fiscală, situația societăților care nu sunt suspendate și nu realizează venituri, definirea a ceea ce înseamnă desfășoară activitate sau delimitarea expresă prin textul de lege dacă intră sub incidența legii persoanele juridice care realizează exclusiv venit din activitățile reglementate.

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email